Được sự nhất trí của lãnh đạo địa phương cho phép trường mầm non Xuân Lĩnh tổ chức cuộc hội nghị phụ huynh đầu năm học nhằm đánh giá kết quả thực hiện của năm học 2021 - 2022 và thảo luận, thỏa thuận kế hoạch vận động tài trợ vận động phục vụ năm học 2022-2023.

Về tham dự cuộc họp:

- Lãnh đạo địa phương có:  Ông: Lê Thanh Tường - Phó chủ tịch UBND Xã; Bà: Trần Lê Na - PCT Hội đồng nhân dân xã; Ông: Đậu Đình Sơn - Văn hóa xã; Bà: Lê Thị Tú - PCT Mặt trận tổ quốc xã

- Về phí nhà trường: Có BGH nhà trường cùng toàn thể CBGV - NV trong nhà trường

- Cùng toàn thể hội phụ huynh học sinh

Cuộc họp được cô Nguyễn Thị Tám báo cáo về những thành tích đạt được năm học 2021 - 2022 đặc biệt năm học vừa qua nhà trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lướng cấp độ 3 vì thế năm học 2022 - 2023 nhà trường cố gắng phấn đấu để giữ vững những thành tích đã đạt được.

Bà Đinh Thị Hồng hội trưởng hội phụ huynh đã triển khai kế hoạch vận động tài trợ năm học 2022 - 2023 cho toàn thể hội phụ học sinh nghe.

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch vận động tài trợ được phụ huynh nhất trí cao biểu quyết 100%

Về chỉ đạo cuộc họp đồng chí Lê Thanh Tường đã phát biểu chỉ đạo cuộc họp và đề nghị nhà trường có kế hoạch thu đúng mục đích, không cào bằng mà tùy vào lòng hảo tâm của các bậc phụ huynh.

Cuộc họp đã thành công tốt đẹp được phụ huynh đồng tình nhất trí cao. Hy vọng năm học mới sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao.

Sau đây là một số hình ảnh về cuộc họp.