Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020.  Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2019  trường MN Xuân Lĩnh tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường vòng thi lý thuyết. 100% giáo viên tham gia Hội giáo viên giỏi phần thi lý thuyết.

          Hội thi giáo viên giỏi cấp trường là một hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong trường học, thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục  và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non. Đồng thời qua hội thi nhằm khuyến khích động viên tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo, thể hiện năng lực chuyên môn của bản thân, cũng là cơ hội để giáo viên học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Thông qua hội thi tạo nên phong trào thi đua mạnh mẽ trong nhà trường là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên để đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ tạo động lực phát  triển cho sự nghiệp giáo dục mầm non.  

            Có thể nói rằng hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 đã thành công tốt đẹp. Ban giám khảo hội thi đã làm việc một cách công bằng, vô tư. Kết quả hội thi là 100% giáo viên tham gia dự thi đạt vòng thi lý thuyết