Ngày môi trường thế giới diễn ra hàng năm vào ngày 5 tháng 6. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng hàng đầu của Liên Hợp Quốc (LHQ)Chủ đề Ngày môi trường thế giới năm 2020” Đa dạng sinh học” nhấn mạnh sự cấp thiết trong hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng mà con người phải đối mặt với thiên nhiên. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ 1982 nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Với thông điệp bảo vệ môi trường “Kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên” Trường Mầm Non Xuân Lĩnh luôn kêu gọi mỗi cán bộ giáo viên nhân viên, phụ huynh, học sinh chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh bằng những hành động rất nhỏ nhưng vô cùng có ý nghĩa đối với môi trường như: phân loại rác tại trường; sử dụng các vật liệu có từ thiên nhiên; hạn chế việc việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bỏ vỏ nơi quy định hoặc giao cho các công ty tái chế phế liệu thu gom tập trung, sử dụng năng lượng sạch từ những nguồn năng lượng có thể tái tạo; hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi nilon, rác thải kim loại, kim loại độc hại, không lãng phí đồ ăn, thức uống, trồng nhiều cây xanh, bảo vệ nguồn nước; ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế….xử lý rác thải khoa học.

100% giáo viên tổ chức, lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các hoạt động của trường và các hoạt động dạy trẻ hàng ngày và hoạt động trãi nghiệm nhằm giúp trẻ có những hiểu biết về vai trò của môi trường đối với con người. Biết được tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của con người, tuyên truyền thực hiện các quy định pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học, các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CBGVNV VÀ HỌC SINH HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC 2020