Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 18/9/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy xã Xuân Lĩnh về việc triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Được sự nhất trí của Đảng ủy xã Xuân Lĩnh, chiều ngày 27/02/2020, Chi bộ trường Mầm Non Xuân Lĩnh đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng thời bầu ra Ban Chi ủy và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài trong nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đạt kết quả cao.
         Tham dự Đại hội Chi bộ có các đồng chí trong cấp uỷ chính, quyền địa phương  đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - P. Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã, Đồng chí Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND Xã, đồng chí Lê Anh Tuấn - PCT xã, đồng chí Hoàng Thị Minh - Chủ tịch UBMT tổ quốc xã cùng toàn thể 16 đồng chí đảng viên trong Chi bộ.
          Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy biểu dương những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ; xây dựng chi bộ thực sự đoàn kết, nhất trí và đồng thuận trong toàn thể đảng viên; tập trung lãnh đạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên; chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác chuyên môn; công tác phát triển đảng, nhất là không chỉ chú trọng phát triển số lượng mà cả chất lượng đảng viên…Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh và yêu cầu Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 -CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ thực sự vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
Thông qua bầu cử, đại hội Chi bộ trường Mầm non Xuân Lĩnh đã bầu ra Cấp ủy mới gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Thị Tám - Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Đinh Thị Thắm - Phó Bí thư Chi bộ

3.  Đ/c  Lê Thị Anh Thơ - Chi ủy viên.

Bầu được 08 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đảng xã Xuân Lĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội Chi bộ trường Mầm non Xuân Lĩnh đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh đại hội: