Thực hiện Công văn số 164 /GDĐT ngày 18/9/2020  của Phòng GD-ĐT Nghi Xuân về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn  năm 2020; với Chủ đề hưởng ứng Chiến dịch của năm 2020: Cùng hành động để thay đổi thế giới” 

Nhận thức rõ ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng thay đổi tích cực về thói quen và hành vi ứng xử với môi trường, góp phần cải thiện chất lượng môi trường ngày một tốt hơn.

         Cán bộ, giáo viên, nhiên viên, học sinh, phụ huynh ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải môi trường xung quanh trường, lớp, xung quanh khu vực trường, trồng và chăm sóc cây xanh, treo 1 băng rôn tuyên truyền